EVIDENT SUCCESS

Krátké a ultrakrátké implantáty

- SHORT AND ULTRASHORT DENTAL IMPLANTS


Jestliže augmentační techniky nejsou proveditelné nebo žádoucí,

mohou být použity krátké nebo ultrakrátké implantáty (do 5 mm délky).

Tyto krátké implantáty vykazují podobně dobré výsledky jako dlouhé zubní implantáty,

a to po velmi dlouhou dobu. Coby alternativa k běžným implantátům

jsou krátké implantáty využívány u ž 33 let. Krátké a ultrakrátké implantáty

byly vyvinuty v Americe. Jejich název napovídá o jejich základní charakteristice,

mívají totiž na délku méně než 10 mm.

Aby bylo možné umístit konvenční implantát s dlouhým titanovým kořenem,

je k tomu třeba dostatečně množství vyvinutého kostního materiálu v čelisti pacienta.


Tento požadavek však často nebývá splněn,

protože v případě déletrvající absence zubu,

kost obvykle atrofuje. Aby tedy bylo možné implantaci provést,

je třeba použít takzvané augmentace (doplnění/ nahrazení kosti).

Tento přístup je časově náročný a nákladný a nepřináší vždy úspěch.
Krátké implantáty byly vyvinuty jako náhradní řešení.

Lépe se s nimi manipuluje než s těmi konvenčními.

Při použití krátkých implantátů může být složitá fáze augmentace

mnohdy úplně vynechána.

Nicméně jejich užití se neomezuje pouze na případy,

kdy nelze použít jiné implantáty.


Krátké implantáty mohou být samozřejmě použity 

jako plnohodnotná varianta implantátů dlouhých,

neboť na rozdíl od jiných implantátů se používají s mnohem větší obezřetností.

Například proto, že je u nich možné použít nižší otáčky vrtání,

které jsou ke kosti šetrnější.


Riziko zavedení infekce coby důsledek implantace je při využití krátkých
implantátů rovněž výrazně nižší.
Krátké implantáty tedy umožňují kratší zákroky, snižují cenu léčby a
v neposlední řadě snižují zdravotní rizika na straně pacienta.

Při implantaci by tedy vždy měla být možnost jejich použití zvážena.
Vyhledávání

Kontakt

MUDr. Radek PACOLA K Nemocnici 75, Nový Jičín 74101 49°35'04.46"N, 18°00'08.12"E +420 556 301 619
mobil:+420 778 098 996