Optic Jaw Motion Analyser

Tento bezdrátový senzor s vysokou přesností zaznamenává rozsah pohybu dolní čelisti ve všech směrech. Ze získaných dat tak přesně poznáváme, jaká je správná vzájemná poloha mezi oběma čelistmi a jsme schopni vyrobit přesný tvar žvýkacích ploch budoucích protetických náhrad chybějících zubů tak, aby ani zuby, které se vzájemně dotýkají s novými náhradami, a  ani čelistní klouby, nebyly přetíženy, ale zůstaly dlouhodobě zdravé bez poškození z přetížení.

Toto měření přináší velký přínos zvláště v situaci, kdy v ústech chybí zuby, zuby jsou skloněny do mezer, některé zuby vystupují výše nad ostatní zuby do supraokluze a tvoří artikulační překážku anebo pacient nemá žádné zuby a delší dobu nenosil protézu.