Objednání na vyšetření, depozit / záloha za rezervaci termínu ošetření
Klienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky nebo osobně. Na preventivní prohlídky nebo na ošetření objednává klienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky.

Za rezervaci termínu ošetření účtuje zdravotnické zařízení zálohu-vratný deposit ve výši  1 000,- Kč (slovem: jedentísíckorunčeských), která je ze strany klienta splatná do 3 kal. dnů ode dne, kdy klient dohodl objednávku termínu. Bez zaplacení zálohy nebude klientovi termín ošetření rezervován.

Číslo účtu pro rezervaci termínu ošetření: 105810077/2250, IBAN: CZ43 2250 0000 0001 0581 0077, BIC (SWIFT) CTASCZ22. Banka CREDITAS a.s. Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8. 

Variabilní symbol (VS / identifikátor platby) je rodné číslo klienta. Bez uvedení správného VS klientem v platebním příkazu zdravotnické zařízení neručí za správné přiřazení platby a termín ošetření nemusí být zdravotnickým zařízením rezervován.

V případě, že klient po dohodnutí termínu ošetření zaplatí zálohu - vratný deposit (čímž termín návštěvy potvrdí) a následně se na ošetření nedostaví, bude mu účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient souhlasí s takto vykonaným jednostranným zápočtem.

Klient má právo zrušit návštěvu nejpozději do 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření telefonicky nebo formou SMS na tel. číslo +420 778 098 996 nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách ordinace http://www.comfortdent.eu/kontakt  bez storno poplatku.

V případě, že klient zruší potvrzenou návštěvu po 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření, nebo se přeobjedná po 8.00 hod. ráno v pracovní den před jeho plánovanou návštěvou bude klientovi účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient s takto vykonaným jednostranným zápočtem souhlasí.

*Náhrada za zmařenou návštěvu může být klientovi stornována v případě závažného zdravotního stavu klienta (závažná nemoc, hospitalizace, vážná rodinná situace) nebo členů jeho rodiny, v případě, že objednaný klient nebo člen jeho rodiny přinese písemné potvrzení o tomto stavu od ošetřujícího lékaře nebo od instituce, která situaci řešila (Policie ČR, hasiči, pohřební služba) nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy situace nastala.